Mar Piera

Mar Piera, coneguda com a Mar Balaguer, era la Coordinadora Didàctica i Pedagògica de l’associació. Entre les seves funcions desenvolupava el càrrec de idear i crear diverses dinàmiques, jocs i activitats relacionades amb el foment de la lectura infantil i juvenil. També era la representant de les terres de ponent, títol del qual n’està molt orgullosa.